ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2247 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 เรื่อง การอบรมครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเร่งรัด

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2247 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560
เรื่อง การอบรมครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเร่งรัด

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร. ไฟล์แนบ

แสดงความเห็น

แท็ก
Back to top button