ข่าวการศึกษา

เอกสารประกอบการประชุม Video Conference ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

เอกสารประกอบการการประชุม Video Conference ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

เอกสารประกอบการการประชุม Video Conference ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.

แสดงความเห็น

แท็ก
Back to top button