ข่าวการศึกษา

ครูอาจจะสนใจข่าวนี้

ความรู้เกี่ยวกับ เด็กพิเศษ การศึกษาพิเศษโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

การศึกษาพิเศษ  ความรู้เกี่ยวกับ เด็กพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ปกครอง จากศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียน...

ความรู้เกี่ยวกับ เด็กพิเศษ การศึกษาพิเศษโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

การศึกษาพิเศษ  ความรู้เกี่ยวกับ เด็กพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ปกครอง จากศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียน...

โปรแกรมประมวลผลการอ่าน/เขียน ชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

จากการที่โรงเรียนจะต้องรายงานผลการอ่าน การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายใน...