ข่าวการศึกษา

ครูอาจจะสนใจข่าวนี้

โปรแกรมประมวลผลการอ่าน/เขียน ชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

จากการที่โรงเรียนจะต้องรายงานผลการอ่าน การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายใน...
phonics

ฝึกออกเสียง Phonics น่ารัก เข้าใจง่าย

ที่ช่อง youtube ของ Phonics1st สถาบันโฟนิคส์ เฟริสท์ สอนการอ่าน เขียน ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี...

โปรแกรมประมวลผลการอ่าน/เขียน ชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

จากการที่โรงเรียนจะต้องรายงานผลการอ่าน การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายใน...