ข่าวการศึกษา ข่าวครู ข่าวสอบบรรจุ ที่ ชุมชนคนรักวิชาชีพครู รักครู.com

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ดู: 9|ตอบกลับ: 0

รายงานผลการพัฒนาความสามารถในด้านการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์

[คัดลอกลิงก์]


3

กระทู้

3

โพสต์

51

เครดิต

สมาชิก

Rank: 2

เครดิต
51
ตอนนี้..เพื่อนหรือคนรู้จักของคุณถูกใจเว็บนี้แล้ว..อยากชวนคุณมาร่วมติดตาม รักครู.com ด้วยกันครับ ^^
ชื่อเรือง          รายงานผลการพัฒนาความสามารถในด้านการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2  
                        โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์   
ชื่อผู้ศึกษา       นางสุเอมอร สุดเรือง
ตำแหน่ง         ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านเทพราช  อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ปีการศึกษา      2558
บทคัดย่อ
                  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในด้านการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2  ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนบ้านเทพราช  อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  จำนวน  13  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ผู้ศึกษาดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 8  สัปดาห์  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์  จำนวน  24  กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์  จำนวน 24  แผน  แบบบันทึกพฤติกรรมความสามารถในด้านการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2   แบบทดสอบวัดความสามารถในด้านการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2   และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (file:///C:/Users/Teacher/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  และการทดสอบค่าที   (t-test)
                  ผลการศึกษาพบว่า
                                      1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทาวิทยาศาสตร์                มีประสิทธิภาพ  E1/E2  เท่ากับ  83.33/83.84  
                                      2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในด้านการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์  พบว่า หลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์  งจองประกอบภาพ  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  มีความสามารถด้านการพูดสูงขึ้นักเรียนมีความสามารถด้านการแก้ปัญหาสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  ระดับ .01
                  3.  ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์  พบว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   

ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต


WAP|ข่าวการศึกษา ข่าวครู ข่าวสอบบรรจุ ที่ ชุมชนคนรักวิชาชีพครู รักครู.com

GMT+7, 23-1-2017 13:28 , Processed in 0.082535 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.31

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้