หน้าแรก แท็ก Winter Solstice

แท็ก: Winter Solstice

Winter Solstice

22 ธันวาคม วันเหมายัน กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ง...
ปิดโหมดสีเทา