หน้าแรก แท็ก 2560

แท็ก: 2560

ครม.เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เม...
งบรายหัว 2/2559

มาแล้วงบรายหัวภาคเรียนที่2/59 (งบ70%)

มาแล้วงบรายหัวภาคเรียนที่...
แผนศึกษาชาติให้คนเก่งเป็นครู

แผนศึกษาชาติให้คนเก่งเป็นครู

“อนุสรณ์” ยันแผนการศึกษาช...
ปิดโหมดสีเทา