หน้าแรก แท็ก 22 ธันวาคม

แท็ก: 22 ธันวาคม

Winter Solstice

22 ธันวาคม วันเหมายัน กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ง...
ปิดโหมดสีเทา