หน้าแรก แท็ก แก้ไขคำสั่ง

แท็ก: แก้ไขคำสั่ง

ม.44 คำสั่ง คสช. ที่ 38/2559

ม.44 คำสั่ง คสช. ที่ 38/2559

นายกรัฐมนตรี ใช้มาตรา 44 ...
ปิดโหมดสีเทา