หน้าแรก แท็ก แก้ปัญหานักศึกษา

แท็ก: แก้ปัญหานักศึกษา

จีนสุดครีเอท ทำล็อคเกอร์โทรศัพท์มือถือให้นักเรียน หวั่นแชทในห้อง

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลั่วหยางของจีนสุดครีเอท ทำล็อคเกอร์โทรศัพท์มือถือให้นักเรียน หวังให้นักเรียนเลิกแชทและตั้งใจเรียนมากขึ้น
ปิดโหมดสีเทา