หน้าแรก แท็ก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แท็ก: เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คิว”ป.เอก”ไม่ได้มาตรฐาน8หลักสูตร

สกอ.เผยผลตรวจเยี่ยมสาเหตุ...

กพฐ. รอแนวทาง สปช.ปฏิรูปหลักสูตรใหม่ คาดเปิดใช้ปี 2560

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าในการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ปิดโหมดสีเทา