หน้าแรก แท็ก เทคนิคพิมพ์งาน

แท็ก: เทคนิคพิมพ์งาน

เทคนิคการพิมพ์ ~ และ % ใน Windows 7

ทำไมต้องบอกว่า windows 7 ก็เพราะว่าแต่เดิมเวลาที่เราพิมพ์งานกับโปรแกรม Microsoft Office 2007 หรือต่ำหว่านั้นใน Windows XP ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการพิมพ์ตัวอักษรที่เป็น ~ และ %