หน้าแรก แท็ก เด็กสอบตก

แท็ก: เด็กสอบตก

ชี้เกาไม่ถูกที่เด็กสอบตกแล้วปรับข้อสอบ

ประธาน พว.ชี้เด็กทำข้อสอบ...
ปิดโหมดสีเทา