หน้าแรก แท็ก เงินอุดหนุนรายหัว

แท็ก: เงินอุดหนุนรายหัว

แนะรัฐเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กยากจน

นักวิชาการทีดีอาร์ไอ ชี้ไทยทุ่มงบฯพัฒนาการศึกษาเยอะ แต่กลับไม่ได้คุณภาพ เผยเด็กไทยยังอ่อนอังกฤษ คณิต และวิทย์ แนะเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กจน ปรับระบบผลิตครู-หลักสูตรการฝึกครูให้สอนได้หลายวิชา

ปรับโครงสร้างอุดหนุนรายหัวเด็กเอกชน

“กช.”มอบ “สช.”ปรับโครงสร้...
ปิดโหมดสีเทา