หน้าแรก แท็ก สุทธศรี วงษ์สมาน

แท็ก: สุทธศรี วงษ์สมาน

ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 9 มกราคม 2558

ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 9 มกราคม 2558

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 9 มกราคม 2558

10 ปี สำนักงานก.ค.ศ.คืนครูสู่ห้องเรียน

ก.ค.ศ. ในฐานะองค์กรกลางด้...
ปิดโหมดสีเทา