หน้าแรก แท็ก สวนดุสิตโพล

แท็ก: สวนดุสิตโพล

การศึกษาไทยในสายตาครู

การศึกษาไทยในสายตาครู

สวนดุสิตโพล ได้สำรวจความค...
ผลสำรวจ ความในใจครูไทย 2558

สวนดุสิตโพล สำรวจความในใจของครูไทย ปี 2558 อยากมีเวลาสอนมากขึ้น

สวนดุสิตโพล สำรวจความในใจของครูไทย ปี 2558 โดยทำการสำรวจครู 1,266 คน ตั้งแต่วันที่ 7-15 มกราคม 2558 และได้เปิดเผยผลสำรวจ ดังนี้
ปิดโหมดสีเทา