หน้าแรก แท็ก สมศ มอบกุญแจ3ดอก

แท็ก: สมศ มอบกุญแจ3ดอก

ผอ.สมศ.มอบกุญแจ3ดอกไขคุณภาพเผย 1,755 โรงไม่ผ่านรอบ3แนะเร่งสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา