หน้าแรก แท็ก วันเหมายัน

แท็ก: วันเหมายัน

Winter Solstice

22 ธันวาคม วันเหมายัน กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ง...
ปิดโหมดสีเทา