หน้าแรก แท็ก รมช.ศธ.ชี้แจงปัญหาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

แท็ก: รมช.ศธ.ชี้แจงปัญหาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

รมช.ศธ.ชี้แจงปัญหาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

รมช.ศธ.ชี้แจงปัญหาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญ...
ปิดโหมดสีเทา