หน้าแรก แท็ก ย้ายกรณีปกติ

แท็ก: ย้ายกรณีปกติ

เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การย้ายข้าราชการครู สพฐ.

ในการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งท...
ปิดโหมดสีเทา