หน้าแรก แท็ก ยกระดับคุณภานักเรียน

แท็ก: ยกระดับคุณภานักเรียน

สพฐ. คลอดแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน เริ่มปีการศึกษา 2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 18 เมษายน 2557
ปิดโหมดสีเทา