หน้าแรก แท็ก พ.ร.บ.ศึกษา

แท็ก: พ.ร.บ.ศึกษา

ขณะเดียวกันใช้ผลสัมฤทธิ์ของเด็กเป็นตัวเลื่อนเงินเดือนครู

ชงใช้”ม.44″ดันพ.ร.บ.ศึกษา การันตีเงินเดือนครูเท่าหมอ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน แนะนายก...