หน้าแรก แท็ก พัสดุ

แท็ก: พัสดุ

วงเงินจัดหาพัสดุ 2558

วงเงินการจัดหาพัสดุใหม่ จากกรมบัญชีกลาง

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกร...
ปิดโหมดสีเทา