หน้าแรก แท็ก ฝึกเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

แท็ก: ฝึกเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

Robomind ฝึกนักเรียนวัยใสเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

ในคาบเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของผม มีสิ่งหนึ่งที่อยากนำเสนอ ก็คือการฝึกให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้ลองฝึกหัดเขียนโปรแกรมเล็กๆสักโปรแกรมหนึ่ง
ปิดโหมดสีเทา