หน้าแรก แท็ก ปรับมาตรฐานตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา

แท็ก: ปรับมาตรฐานตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา

ตามขนาดโรงเรียนเล็ก-กลาง-ใหญ่

เล็งแก้มาตรฐานตำแหน่งแยก ผอ.รร.เป็น3กลุ่ม

พินิจศักดิ์"เผยชงปรับมาตร...
ปิดโหมดสีเทา