หน้าแรก แท็ก ปรับข้อสอบ

แท็ก: ปรับข้อสอบ

ชี้เกาไม่ถูกที่เด็กสอบตกแล้วปรับข้อสอบ

ประธาน พว.ชี้เด็กทำข้อสอบ...
ปิดโหมดสีเทา