หน้าแรก แท็ก บัณฑิตมีงานทำ

แท็ก: บัณฑิตมีงานทำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

เผยตลาดแรงงานของบัณฑิตจบใหม่ สถาปัตย์ติดอันดับหนึ่ง สื่อสารมวลชนบ๊วย

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้ทำการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ปิดโหมดสีเทา