หน้าแรก แท็ก ตั๋วครู

แท็ก: ตั๋วครู

มาตรฐานใหม่”ตั๋วครู”ทุกคนต้องสอบ!

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ไม่...
ตั๋วครู

มาตรฐานใหม่”ตั๋วครู”ทุกคนต้องสอบ

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ไม่...
ครูภาษาอังกฤษ

ชงคุรุสภาออกตั๋วครูภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

เตรียมชงบอร์ด คุรุสภาออกใ...
คุรุสภา

คุรุสภาลดตั๋วครูเหลือ 3 ชนิด

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองป...

เร่งปฏิรูปการออกใบอนุญาตครู

"ดิเรก" เผยเร่งปฏิรูปการอ...
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ผุดแนวคิดแยกประเภทตั๋วครู (ออกเป็นระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา)

"พินิติ"เผยบอร์ดผลิตครู แนะปรับรูปแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แยกเป็นประถมศึกษา มัธยมศึกษา พร้อมเปิดทางคนไม่เรียนครูได้เป็นครู ย้ำสกศ.ไปจากศธ.แน่ขึ้นตรงสำนักนายกฯ
ปิดโหมดสีเทา