หน้าแรก แท็ก จัดสรรงบประมาณ

แท็ก: จัดสรรงบประมาณ

จัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/60 (30%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ...
งบรายหัว 2/2559

มาแล้วงบรายหัวภาคเรียนที่2/59 (งบ70%)

มาแล้วงบรายหัวภาคเรียนที่...