หน้าแรก แท็ก ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

แท็ก: ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

ย้าย 421 แห่งเรียนรวม ร.ร.แม่เหล็ก

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่โรง...