หน้าแรก แท็ก ครูไทย

แท็ก: ครูไทย

ปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรี ความเป็นครูไทย

ประเด็นร้อนในตอนนี้คือการ...
การศึกษาไทยในสายตาครู

การศึกษาไทยในสายตาครู

สวนดุสิตโพล ได้สำรวจความค...

เสียงสะท้อนครูไทย (จบ) คืน “เวลาสอน” คือคำตอบ

ในตอนที่แล้ว เราได้สะท้อน...

เสียงสะท้อนครูไทย(1) ‘ประเมิน’แล้วได้อะไรบ้าง?

16 มกรา “วันครู”..คงปฏิเส...
ผลสำรวจ ความในใจครูไทย 2558

สวนดุสิตโพล สำรวจความในใจของครูไทย ปี 2558 อยากมีเวลาสอนมากขึ้น

สวนดุสิตโพล สำรวจความในใจของครูไทย ปี 2558 โดยทำการสำรวจครู 1,266 คน ตั้งแต่วันที่ 7-15 มกราคม 2558 และได้เปิดเผยผลสำรวจ ดังนี้