หน้าแรก แท็ก ข้อสอบกลาง

แท็ก: ข้อสอบกลาง

ข้อสอบกลาง2558

ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558

การทดสอบกลางก็เป็นอีกการส...

สพฐ. คลอดแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน เริ่มปีการศึกษา 2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 18 เมษายน 2557