หน้าแรก แท็ก กำหนดสอบครู

แท็ก: กำหนดสอบครู

หลักเกณฑ์การสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ.

เนื่องจากขณะนี้ สพฐ.ขาดอัตรากว่า 8,000 อัตรา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 8/2558
ปิดโหมดสีเทา