หน้าแรก แท็ก การศึกษาขั้นพื้นฐาน

แท็ก: การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการพัฒนาครูที่ผูกพันกับการเลื่อนวิทยฐานะ

โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ร...

บังคับประถมต้นเรียนคณิต-วิทย์-อังกฤษ-ไทยทุกวัน

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมบ...
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดมสมองผู้รู้ด้านการศึกษา ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา
ปิดโหมดสีเทา