หน้าแรก แท็ก การย้ายกรณีพิเศษ

แท็ก: การย้ายกรณีพิเศษ

เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การย้ายข้าราชการครู สพฐ.

ในการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งท...
ปิดโหมดสีเทา