หน้าแรก แท็ก การพูดสร้างแรงบันดาลใจ

แท็ก: การพูดสร้างแรงบันดาลใจ

เด็กทุกคนต้องการ เป็นแชมป์

อีกเรื่องจาก TED.com ที่น...
ปิดโหมดสีเทา