หน้าแรก แท็ก การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตกลงราคา

แท็ก: การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตกลงราคา

วงเงินจัดหาพัสดุ 2558

วงเงินการจัดหาพัสดุใหม่ จากกรมบัญชีกลาง

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกร...