หน้าแรก แท็ก กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี

แท็ก: กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี

Winter Solstice

22 ธันวาคม วันเหมายัน กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ง...
ปิดโหมดสีเทา