หน้าแรก ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

สพฐ. คืนอัตราเกษียณ 2 หมื่นกว่าอัตรา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6088 การจ...

นายกฯ มอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 507/2560 นายก...

มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ

สพฐ. ได้แจ้งแก้ไขปรับปรุงคำสั่งอนุม...

ก.ค.ศ อนุมัติย้าย ผอ.เขตพืนที่ 44 ราย

ที ศธ 04009/2040 แต่งตั้งข้าราชการค...

กรมบัญชีกลางแจ้งแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางปฏิบัติในการ...

ปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดเลือกศึกษานิเทศก์ 2560

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึ...

อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพ...

“ร้อยปีธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ”

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 453/2560 แถลง...

เพิ่มเพื่อนไอดี @rukkroo หรือกดปุ่มด้านล่าง

เพิ่มเพื่อน

เนื้อหาที่ตรงกันเรื่องล่าสุด

ปิดโหมดสีเทา