ข่าวการศึกษา

สกสค.ให้ของขวัญปีใหม่สมาชิกช.พ.ค.-ช.พ.ส.สูงวัย

สกสค.ออกระเบียบจัดสวัสดิการช่วยสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ต่อเนื่องนาน 40 ปี หรืออายุ 75 ปีขึ้นไป ตั้งกองทุนส่งค่าสงเคราะห์ศพรายเดือนแทน แต่ทายาทต้องยินยอม หักเงินคืนหลังสมาชิกเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 59 ดร.พิษณุ  ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้ลงนามในระเบียบสำนักงานสกสค. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) พ.ศ.2559 โดยระเบียบดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก ช.พ.ค.และช.พ.ส. ที่เป็นสมาชิกมาเป็นเวลานานตั้งแต่ 40 ปี หรือมีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป มีการชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.และช.พ.ส.เป็นปัจจุบัน  เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า สมาชิกช.พ.ค.และช.พ.ส.ที่สูงอายุต้องมีการชำระค่าสงเคราะห์รายศพ เป็นรายเดือน เฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,000 บาท หากหลงลืมขาดส่ง 3 งวดติดต่อกัน ก็จะถูกถอดชื่อออกจากการเป็นสมาชิก ซึ่งทำเสียสิทธิทั้งส่งเงินมาอย่างยาวนาน  ขณะเดียวกันยังสวัสดิการ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเงินใช้จ่ายในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้น เพราะไม่ต้องมาชำระค่าช.พ.ค.และช.พ.ส.รายเดือน โดยจะใช้เงินของสำนักงานสกสค. มาตั้งเป็นกองทุนสำรองจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ และเมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิต  ก็จะหักเงินที่กองทุนสำรองจ่ายไป คืนเข้ากองทุนโดยไม่มีดอกเบี้ย เพื่อให้สมาชิกรายอื่นได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

“ ขณะนี้มีสมาชิกช.พ.ค.และช.พ.ส. ทีมีอายุ 75 ปีขึ้นไปประมาณ 75,000 คน ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะเป็นไปโดยความสมัครใจ ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะขอรับสวัสดิการนี้  สามารถยื่นคำขอตามแบบที่สำนักงาน ช.พ.ค.กำหนด ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นคำขอแทน ณ สำนักงานช.พ.ค.หรือสำนักงานสกสค.จังหวัด/กรุงเทพฯที่สมาชิกผู้นั้นสังกัด พร้อมแนบเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองที่ออกโดยสำนักงาน ช.พ.ค. หรือสำนักงานสกสค.   และหนังสือยินยอมของทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกช.พ.ค. ทั้งนี้ที่ผ่านมา เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินช.พ.ค. ประมาณ 900,000- 1,000,000 บาท ส่วนเงินช.พ.ส.ทายาท จะได้รับประมาณ 300,000-400,000 บาท คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้จำนวนมาก และถือเป็นของขวัญปีใหม่ 2560 ที่สกสค.มอบให้แก่ครู “ดร.พิษณุกล่าว  …

ที่มา : เดลินิวส์

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา