ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2632 การแก้ไขข้อความในคู่มือการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี

71

file11483001726-page-001file11483001726-page-002file11483001726-page-003

ดาวน์โหลดคู่มือทั้งหมด

ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=