ว.24 เกณฑ์การย้ายครู อยู่ รร. เดิมไม่น้อยกว่า 2 ปี

2521

ว.24 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ ศธ 0206.4/ว.24 ลว. 28 ธันวาคม 59)

w24clickเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=