สำรวจข้าราชกา...

สำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ 2556-2557ฯ เพื่อจัดอบรมให้เป็นครูมืออาชีพ

131
0

สำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ 2556-2557ฯ เพื่อจัดอบรมให้เป็นครูมืออาชีพ

ครูมืออาชีพ

http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/1407.pdf

 

- แสดงความคิดเห็น -