ข่าวการศึกษา

ศธ.ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560

ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560 พร้อมกำหนดการและแบบตอบรับเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

กรุณาส่งแบบตอบรับ ให้กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Fax : 0 2628 6021 หรือ 0 2281 1753  หรือ E-Mail : ops1168@gmail.com   ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559  

 โทร. 0 2281 9264 หรือ 0 2281 1753

001ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 25    
 002รายชื่อเด็กฯ ดีเด่น _1.pdf
 002รายชื่อเด็กฯ ดีเด่น _2.pdf
 002รายชื่อเด็กฯ ดีเด่น _3.pdf
 002รายชื่อเด็กฯ ดีเด่น _4.pdf
 002รายชื่อเด็กฯ ดีเด่น _5.pdf
 002รายชื่อเด็กฯ ดีเด่น _6.pdf
 002รายชื่อเด็กฯ ดีเด่น _7.pdf
 002รายชื่อเด็กฯ ดีเด่น _8.pdf
 002รายชื่อเด็กฯ ดีเด่น _9.pdf
 003รายชื่อเด็กฯ ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ _10.pdf
 003รายชื่อเด็กฯ ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ _11.pdf
 003รายชื่อเด็กฯ ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ _12.pdf
 003รายชื่อเด็กฯ ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ _13.pdf
 004กำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี.pdf
 005แบบตอบรับเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี.pdf

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก
Close

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา