ข่าวการศึกษา

‘ชัยพฤกษ์’ชงบอร์ดกยศ.ผ่อนผันเกรด 1.00 กู้ได้

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อเร็วๆ นี้รับทราบผลการศึกษาข้อดี-ข้อเสียของการกำหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 มาเป็นหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ซึ่งผลการศึกษาของ กยศ.ระบุว่า ข้อดีของหลักเกณฑ์ดังกล่าว คือ เป็นไปตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จะทำให้ผู้กู้ยืมตั้งใจเรียนมากขึ้น ส่งผลให้เรียนจนจบการศึกษา ประกอบอาชีพได้และสามารถใช้เงินคืนกองทุน กยศ.ได้ ลดโอกาสการที่ผู้กู้ยืมไม่จบการศึกษา และมีภาระหนี้จากการกู้ยืมเรียน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้กู้ยืมถูกดำเนินคดีหากไม่ชำระหนี้  อีกทั้ง กองทุนมีเงินหมุนเวียนกลับมาให้ผู้กู้ยืมรุ่นต่อไปมากขึ้น

“ส่วนข้อเสีย ผลการศึกษาของ กยศ.ระบุว่าจะเป็นการตัดโอกาสผู้ประสงค์ขอกู้ยืมซึ่งมีผลการเรียนในระดับที่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับม.ปลาย กรณีต้องการกู้ยืมเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และอาจส่งผลให้ต้องลาออกกลางคัน เนื่องจากไม่ได้กู้ยืมเรียนต่อเนื่องไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ศธ.ได้นำเสนอข้อมูลและมติของคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง ว่า ควรผ่อนผันหลักเกณฑ์ผลการเรียนของผู้กู้ยืมที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษา หรือ จีแพ็กซ์ ก่อนหน้าปีที่จะขอกู้ยืม โดยให้ผู้มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.00 กู้ยืมเรียนได้”ปลัด ศธ.กล่าว

นายชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป และมีมติตั้งคณะอนุกรรมการ ขึ้นมาศึกษาเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมอีกครั้ง และให้นำเสนอผลต่อคณะกรรมการกองทุน กยศ. เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดครองผู้กู้ยืม ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป

ที่มา : มติชน

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

Close

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา