ข่าวการศึกษา

ด่วน โครงสร้างแนวข้อสอบกลาง ป.2 – ม.2 ประจำปีการศึกษา 2559

กรอบโครงสร้างแบบทดสอบมาตรฐานกลาง   รายละเอียดโครงสร้างแบบทดสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในแต่ละระดับชั้น สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

ดาวน์โหลดกรอบโครงสร้างแบบทดสอบกลาง คลิก

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา