ข่าวการศึกษา

สพฐ.ร่วมมือเครือข่ายดูแลความปลอดภัยบนถนน

สพฐ.จับมือ 12 หน่วยงาน ยกระดับจัดการศึกษา พัฒนาสื่อเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับเด็กและเยาวชน
เมื่อวันที่ 21พ.ย.59 ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ เรื่องการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน ร่วมกับ 12 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษานั้น จากการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน เบื้องต้นที่ประชุมได้กำหนดแนวทางจัดกิจกรรมเร่งด่วน เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยในเด็กและเยาวชนให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง  4 แนวทาง คือ 1.ปรับเนื้อหาของหลักสูตรและสื่อ จัดทำขอบข่ายเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัย ในรูปนิทาน การ์ตูน พร้อมคู่มือจัดกิจกรรม 2. ให้เพิ่มหัวข้อความปลอดภัยบนท้องถนนและตัวอย่างฐานการจัดกิจกรรมในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 3.จัดและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ เช่น ป้ายจราจร สัญญาณเตือนภัย ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเด็ก ทำทางม้าลายบนถนนภายในโรงเรียน เป็นต้น และ 4.อบรมพัฒนาครู เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงจัดค่ายอบรมวินัยจราจร และเพิ่มจำนวนลูกเสือจราจร

ด้าน นายนิกร จำนง สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สปท. กล่าวว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก คือปีละกว่า 20,000 คน ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน จึงต้องเริ่มต้นน้ำ โดยให้ ศธ.เป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างองค์ความรู้ ซึ่งจะมีการปรับปรุงหลักสูตรและบรรจุเรื่องความปลอดภัยทาง  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ร่างยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน เพื่อแก้ปัญหาและลดการเกิดอุบัติเหตุ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสปท.แล้ว กำลังเตรียมเสนอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป…

ที่มา : เดลินิวส์

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา