โครงสร้างข้อส...

  โครงสร้างข้อสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559

  3372
  0

  โครงสร้างข้อสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559  เตรียมตัวก่อนสอบ NT กันครับ

  ntcal-page-001ntcal-page-002 test-blueprint-nt59-page-001test-blueprint-nt59-page-002test-blueprint-nt59-page-003ดาวน์โหลดไฟล์
  1.โครงสร้างข้อสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559
  2.ปฏิทินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   

  - แสดงความคิดเห็น -