ข่าวการศึกษา

ครม.เร่งรัดผลักดันกฎหมาย 25 ฉบับ

“พนม”เผย พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมจ่อคิวเข้า ครม. ขณะที่ ครม.เร่งรัดทุกหน่วยงานผลักดันกฎหมาย 25 ฉบับให้ทันประกาศใช้ ภายในธันวาคม 2559
เมื่อว้ันที่ 14 พ.ย. 59 นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)กล่าวถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ว่า ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ส่งถึง นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล พศ. และ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณา ซึ่งน่าจะเข้าสู่การพิจารณาได้ในเร็ว ๆ นี้

“ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามโซเชียลมีเดีย ที่ต้องการให้รองนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดกฎหมายสำคัญต่าง ๆ หรือปรับปรุงกฎหมาย จำนวน 25ฉบับ ให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ หรือให้มีผลบังคับใช้ภายในเดือน ธันวาคม 2559 โดยจำนวนนั้น มีร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม และร่างพ.ร.บ.อุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาอยู่ด้วยนั้น ผมยังไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว แต่ก็ได้ผลักดันร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมไปแล้ว ส่วนร่างพ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา นั้น มหาเถรสมาคม(มส.) และ พศ. ได้ดำเนินการปรับแก้และส่งเรื่องกลับไปให้ ครม.ชุดที่ผ่านมานานแล้ว อย่างไรก็ตามหากจะมีการผลักดันอีกครั้ง เชื่อว่า ครม.คงต้องมีการสอบถามมายัง พศ.อีกแล้ว”นายพนมกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ลงนามด่วนที่สุดโดยนายพีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องการเร่งรัดกฎหมายสำคัญของรัฐบาล(เพิ่มเติม) และการยกร่างกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคสช. จำนวน  25 ฉบับ ได้ระบุเนื้อหาสำคัญว่า ตามที่ครม.ได้พิจารณาเร่งรัด เพื่อเสนอรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ครม ได้ประชุมปรึกษาและได้ลงมติ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ หรือให้มีผลบังคับใช้ภายในเดือน ธันวาคม 2559 จำนวน 25 ฉบับ เช่น ร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ร่างพ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ร่างพ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิาธภัณฑสถานแห่งชาติ ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม  เป็นต้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นการถาวรและมีประสิทธิภาพ อยู่ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดต่อไป. …

ที่มา : เดลินิวส์

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา