วันพฤหัสที่ 19 มกราคม 2017
หน้าแรก การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร มีคำถามมาว่า วุฒิอะไรขอได้บ้าง certificate

certificate

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-