ว.19 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

271

p21946831622

p62399851622
p46922861622

p15197171622p82043381622

p12562221622

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=